Brantax - engineering survey

underwater, underground
and surface investigation

Geotehnica

Studiul geotehnic reprezinta prima etapa din procesul de constructie, reabilitare sau  consolidare al unui obiectiv civil sau industrial. Documentatia este parte integranta din proiectul tehnic, impus prin Legea nr. 50 din 29.07.1991 si reactualizat. Studiul geotehnic cuprinde informatii despre caracteristicile fizico-mecanice ale solului rezultand o serie de recomandari privind solutiile de fundare, recomandari necesare intocmirii proiectului tehnic al viitoarei constructii.

Avizul geotehnic preliminar reprezinta o evaluare prealabila a calitatii unui teren si poate fi folosit pentru fazele incipiente ale proiectarii – studiu de prefezabilitate, proiecte de urbanism, etc. Avizul geotehnic se intocmeste pe baza datelor geotehnice existente sau pe baza unui numar redus de investigatii de teren, in functie de importanta si volumul investigatiei si nu se substituie studiului geotehnic.

Studiile geotehnice presupun:

 • Documentare si recunoastere amplasament
 • Prospectarea terenului prin:
  • foraje geotehnice
  • sondaje deschise – santuri, puturi
  • dezveliri de fundatie
  • penetrari statice
  • penetrari dinamice
  • teste cu placa
  • investigatii geofizice
 • Prelevare de probe de sol si de apa
 • Analiza de laborator a probelor de sol recoltate (pentru identificarea parametrilor fizico-mecanici si pentru stabilirea gradului de agresivitate al apei asupra betoanelor si metalelor)
 • Intocmirea studiului geotehnic propriu-zis prin interpretarea informatiilor de teren si laborator
 • Verificarea documentatiei intocmite de catre un expert autorizat MLPAT, cerinta Af si intocmirea referatului geotehnic.

Studiile geotehnice se intocmesc in baza normativului NP 074/2007 pentru:

 • Constructii civile
 • Imbunatatiri funciare
 • Constructii hidrotehnice
 • Constructii agrozootehnice
 • Constructii industriale si comerciale
 • Infrastructura pentru telecomunicatii
 • Constructii edilitare si de gospodarie comunala
 • Infrastructura pentru transport (sisteme rutiere, poduri, tunele, constructii de cai ferate)